nhat duoc tien

Chiêm bao thấy nhặt được tiền

Chiêm bao thấy nhặt được tiền
Chiêm bao thấy nhặt được tiền Chiêm bao thấy nhặt được tiền về mùa xuân hạ là tốt lành,về mùa thu đông là xui xẻo.

Chiêm bao thấy gặp tiền hoặc lượm tiền

Chiêm bao thấy gặp tiền hoặc lượm tiền
Chiêm bao thấy gặp tiền hoặc lượm tiền Chiêm bao thấy gặp tiền hoặc lượm tiền là sắp bị trộm.