Mơ thấy đi chơi xa thì đánh đề con gì? Mơ thấy đi chơi xa thì đánh đề con 01, 21, 31