Mơ thấy dây chuyền vàng thì đánh đề con gì? Mơ thấy dây chuyền vàng thì đánh đề con 08, 80