Mơ thấy con đỉa thì đánh đề con gì? Mơ thấy con đỉa thì đánh đề con 05, 14, 45