Mơ thấy chim én, chim sẻ Giấc mơ có hình ảnh chim én và chim sẻ phần lớn mang đến những điềm lành, tốt đẹp. Chim én bay về trong giấc mơ của bạn là tín hiệu báo trước rằng có nhiều tin vui đang tìm đến với bạn trong thời gian tới. Bạn sắp