Chiêm bao thấy Phật - Chiêm bao thấy Phật là điềm tốt lành. - Thấy vẽ tượng Phật là được nể nang. - Thấy cốt Phật cử động là tài lộc hơn. - Thấy Phật giận dữ là điềm bất thường. - Thấy Phật không có hào quang là bị bịp bợm.