Chiêm bao thấy ngón tay ngón chân - Chiêm bao thấy ngón tay bị phỏng hay mình đốt cháy ngón tay là có xích mích trong gia đình. - Thấy mình chặt ngón tay là mất một người thân. - Thấy mình vấp té gãy ngón chân là có anh em hay chị em chết.