Chiêm bao thấy ngôi sao - Chiêm bao thấy sao sáng khắp trời là điềm hạnh phúc, thành công viên mãn trong cơ sở. - Thấy sao rơi từ trên trời xuống đất là gặp tai nạn. - Thấy sao mờ nhấp nháy là điểm gở. - Thấy sao rớt trên nóc nhà mình là