Chiêm bao thấy mình lên lầu - Chiêm bao thấy mình lên lầu cao trong đền đ ài là điềm danh dự đến. - Thấy mình cất thêm lầu vào nhà là gia đình yên vui. - Thấy ngồi trên lầu cao ăn uống là sang giàu phồn thịnh.