Chiêm bao thấy

Chiêm bao thấy râu

Chiêm bao thấy râu
Chiêm bao thấy râu - Chiêm bao thấy râu dài là có tài lợi đến. - Thấy râu ngắn là bị bịnh nan y. - Thấy râu đen mướt là công việc làm ăn dễ dàng. - Thấy râu hoe là làm ăn thất bát. - Thấy râu hoa râm là có chuyện buồn bực

Chiêm bao thấy con rận

Chiêm bao thấy con rận
Chiêm bao thấy con rận - Chiêm bao thấy rận bò đầy mình la sắp bị bịnh ngặt nghèo. - Nếu người đang bịnh mà thấy rận bu vào mắt, vào mũi là điềm chết chóc. - Thấy bị rận cắn ở những chổ kín là có sanh tâm. - Thấy giết rận là chấm

Chiêm bao thấy răng

Chiêm bao thấy răng
Chiêm bao thấy răng - Chiêm bao thấy răng luôn luôn là điềm không may. - Thấy mình nhổ một cái răng là gặp xui xẻo buồn bực. - Thấy mình nhờ người nhổ một cái răng thì người nhổ cho mình là người sắp chết. - Thấy mình nhổ răng cho người là có

Chiêm bao thấy rau

Chiêm bao thấy rau
Chiêm bao thấy rau - Chiêm bao thấy hái rau là điềm làm ăn phát đạt, Thấy trồng rau là mọi việc tốt lành. - Thấy mua rau ở chợ là được người giúp sức có lợi. - Thấy ăn rau vàng úa là có hung tin.

Chiêm bao thấy rạng đông

Chiêm bao thấy rạng đông
Chiêm bao thấy rạng đông - Chiêm bao thấy rạng đông rực rỡ muôn màu là điềm vui tuơi sung sướng. - Thấy rạng đông u ám là có trở ngại trong công việc, nhưng chỉ trong thời gian ngắn sẽ vượt qua.

Chiêm bao thấy con rái cá

Chiêm bao thấy con rái cá
Chiêm bao thấy con rái cá - Chiêm bao thấy con rái cá trửng trên mặt nước là được người yêu trở thành hôn phối. - Thấy rái cá trườn lên bờ là gia đình may mắn. - Thấy rái cá bắt cặp là sắp có con đầu lòng.

Chiêm bao thấy rác

Chiêm bao thấy rác
Chiêm bao thấy rác - Chiêm bao thấy rác, hay ngửi mùi rác xông lên là điềm có lợi vào. - Thấy đi trong đống rác là hạnh phúc, được của bất ngờ. - Thấy đổ rác lên xe là có người đề nghị công việc có lợi cho mình. - Thấy xe rác lật

Chiêm bao thấy quả quít

Chiêm bao thấy quả quít
Chiêm bao thấy quả quít - Chiêm bao thấy ăn quít là lỡ duyên nợ. - Thấy người đem quít đến cho mình là làm ăn phát đạt. - Thấy quít mọc trong nhà là sanh con quí. - Thấy quít mọc trước cửa là trong nhà co ùngười chữa hoang. - Thấy đi mua

Chiêm bao thấy quỉ

Chiêm bao thấy quỉ
Chiêm bao thấy quỉ - Chiêm bao thấy quỉ, nếu đang bịnh là có chềt chóc đến nơi. - Thấy bị quỉ nhát là làm ăn thua lỗ đến sạt nghiệp. - Thấy quỉ vào nhà lúc ban ngày là vợ chồng chia lìa. - Thấy quỉ ôm mình là gặp tai nạn đến tử

Chiêm bao thấy diêm quẹt

Chiêm bao thấy diêm quẹt
Chiêm bao thấy diêm quẹt - Chiêm bao thấy dùng diêm quẹt là điềm phát tài to. - Thấy diêm quẹt nhóa lên rồi tắt là của giữ không được, trong một thời gian ngắn đều tiêu tan. - Thấy lượm được một que diêm còn lửa là được của hoạnh tài. - Thấy lượm