Chiêm bao thấy

Chiêm bao thấy hào quang

Chiêm bao thấy hào quang
Chiêm bao thấy hào quang - Chiêm bao thấy hào quang sáng tỏ trên không trung là điềm lành, nhà được vui vẻ. - Thấy hào quang tỏa quanh mình là được địa vị cao sang. - Thấy hào quang phủ trên nóc nhà là sanh con quí.

Chiêm bao thấy quả hạnh

Chiêm bao thấy quả hạnh
Chiêm bao thấy quả hạnh - Chiêm bao thấy mình ăn trái hạnh là được bạn thân giúp đỡ tận tình. - Thấy mình trèo lên cây hạnh hái trái là việc làm thành tựu.

Chiêm bao thấy củ hành hoặc người hành khất

Chiêm bao thấy củ hành hoặc người hành khất
Chiêm bao thấy củ hành hoặc người hành khất - Chiêm bao thấy hành bó từng bó là có gây gỗ trong nhà. - Thấy ăn hành là ấu đả đến đổ máu. - Thấy bỏ hành vào nồi luộc chín là tránh được cuộc cãi vã. Chiêm bao thấy mình đi hành khất là

Chiêm bao thấy cửa hàng

Chiêm bao thấy cửa hàng
Chiêm bao thấy cửa hàng - Chiêm bao thấy vào cửa hàng là bắt đầu một công việc có người giúp đỡ. - Thấy mình đứng bán hàng là mọi việc đều có lợi. - Thấy cửa hàng hiu quanh là có trở ngại trong việc làm.

Chiêm bao thấy cái hang

Chiêm bao thấy cái hang
Chiêm bao thấy cái hang - Chiêm bao thấy mình đang sống trong hang là bị bó ró trong hoàn cảnh không lối thoát. - Thấy chui khỏi hang là công việc bắt đầu trôi chảy. - Thấy phá hang là làm một việc táo bạo đầy gai góc. - Thấy đuổi thú dữ vào

Chiêm bao thấy chim hạc

Chiêm bao thấy chim hạc
Chiêm bao thấy chim hạc - Chiêm bao nghe tiếng hạc réo là điềm hiển đạt. - Thấy hạc bay trên trời là tai hoạ sắp đến. - Thấy thả hạc bay lên là được tiền của. - Thấy khắc hình hạc vào gỗ là có kiện tụng. - Thấy hạc đậu trên lưng quy

Chiêm bao thấy gương

Chiêm bao thấy gương
Chiêm bao thấy gương - Chiêm bao thấy soi gương là bạn bè rắp tâm hại mình. - Thấy nhặt được gương là có vợ tài sắc. Thấy cầm gương cho người khác soi là vợ có ngoại tâm. Có người tặng gương cho mình là vợ sắp sanh con quí. - Thấy đập bể

Chiêm bao thấy thanh gươm

Chiêm bao thấy thanh gươm
Chiêm bao thấy thanh gươm - Chiêm bao thấy một thanh gươm là bị phản bội. Thấy bị gươm chạm nhằm là điềm nguy hiểm đến tính mạng. - Thấy chạm gươm vào kẻ khác là thanh toán được một món nợ. - Thấy kẻ thù cầm gươm là có ấu đả.

Chiêm bao thấy đôi guốc

Chiêm bao thấy đôi guốc
Chiêm bao thấy đôi guốc - Chiêm bao thấy mua guốc là gặp cơ hội làm nên. - Thấy mang guốc là công việc thành tựu, guốc đứt là hỏng một việc toan tính. Đốt guốc là có tiền, nhưng là tiền của phi nhân nghĩa.

Chiêm bao thấy gông cùm

Chiêm bao thấy gông cùm
Chiêm bao thấy gông cùm - Chiêm bao thấy mình bị gông cùm là bịnh tật sắp đến. - Thấy gông cùm tan gãy là chuộc được danh dự. - Thấy khiếp đảm trước gông cùm là có sự chia ly.