Mơ thấy chiêm bao khác

Chiêm bao thấy được lấy vợ lẽ

Chiêm bao thấy được lấy vợ lẽ
Có anh sợ vợ, một hôm ngủ trưa, chiêm bao, bỗng cười khúc khích. Vợ thấy thế đập dậy, hỏi: - Chiêm bao gì mà cười? - À! Mơ lấy được vợ lẽ. Vợ nổi cơn ghen, túm lấy áo chồng làm ầm ĩ. Anh chồng hoảng quá, vội phân trần: - Chuyện chiêm bao

Chiêm bao thấy trộm

Chiêm bao thấy trộm
Nằm Chiêm bao thấy trộm thì có những điềm gì - Chiêm bao thấy trộm vào nhà là điềm được của bất ngờ. - Thấy bắt được trộm là hưởng gia tài của người ngoài thân tộc. - Thấy đánh trộm là để lơ một cơ hội thu hoạch được nhiều tiền của. - Thiếu

Chiêm bao thấy mình bị ung thư

Chiêm bao thấy mình bị ung thư
Chiêm bao thấy mình bị ung thư - Chiêm bao thấy mình bị bịnh ung thư là có kẻ thù lẫn lộn trong đám bạn của mình, chực chờ cơ hội hãm hại mình. - Thấy mình giúp đỡ người bị ung thư là chấm dứt được tình trạng suy sụp. - Thấy một người

Chiêm bao thấy vàng

Chiêm bao thấy vàng
Chiêm bao thấy vàng - Chiêm bao thấy vàng là điềm hao tiền tốn của. - Thấy lượm được vàng là tai nạn bất ngờ. - Thấy người đem vàng đến tặng mình là nợ nần bức bách. - Thấy vàng chất thành đống là gia đình kiệt quệ phải bỏ xứ ra đi. -

Chiêm bao thấy cái ví tiền

Chiêm bao thấy cái ví tiền
Chiêm bao thấy cái ví tiền - Chiêm bao thấy mua ví là điềm sửa soạn đi xa, nhưng trong lúc chuẩn bị liền bắt được tin chẳng lành nên phải đình hoãn việc đi ấy lại. - Thấy có người mang ví đến tặng mình là nhờ một món lợi bất ngờ mình tạo

Chiêm bao thấy vòng tay

Chiêm bao thấy vòng tay
Chiêm bao thấy vòng tay - Chiêm bao thấy mua vòng bằng ngọc hay bằng vàng là điềm sanh con quí. - Thấy đeo vòng vào tay mình là gặp cuộc tình duyên đẹp. - Thấy cỡi vòng trong tay mình đeo cho người khác là có hứa hẹn bất ngờ, nên duyên chồng vợ.

Chiêm bao thấy cái vớ

Chiêm bao thấy cái vớ
Chiêm bao thấy cái vớ - Chiêm bao thấy mua vớ là gia đình ấm áp. - Thấy mình xỏ chân vào vớ là có tiền vào. - Thấy xỏ tay vào vớ là thất bại vì trót làm một việc trái đời. - Thấy làm mất đôi vớ là danh dự hoen ố -

Chiêm bao thấy mình đang xay lúa,xay bột,xay cà phê

Chiêm bao thấy mình đang xay lúa,xay bột,xay cà phê
Chiêm bao thấy mình đang xay lúa,xay bột,xay cà phê - Chiêm bao thấy sử dụng cối xay bất cứ để xay thứ gì, cũng đều là điềm phát đạt. - Xay lúa là thịnh vượng. - Xay bột là tiền vào. - Xay cà phê là làm ăn trôi chảy. - Thấy đang xay

Chiêm bao thấy xe

Chiêm bao thấy xe
Chiêm bao thấy xe - Chiêm bao thấy xe là điềm muốn thực hiện khát vọng của mình nhưng chưa thành tựu - Thấy mơ ước một chiếc xe là có sự tranh giành quyền lợi, người bạn ở bên mình ngầm lật đổ mình. - Thấy đã có một chiếc xe của mình là

Chiêm bao thấy xiềng xích

Chiêm bao thấy xiềng xích
Chiêm bao thấy xiềng xích - Chiêm bao thấy mình bị xiềng xích là điềm tai biến. - Thấy bẻ được xiềng là thoát ách,vui vẻ đến trong ngày rất gần.