Chiêm bao thấy nước

Chiêm bao thấy suối

Chiêm bao thấy suối
Chiêm bao thấy suối - Chiêm bao thấy súng hay đeo súng là có ấu đả, hay tranh giành đến đổ máu. - Thấy xử dụng súng là có chuyện dữ dằn. - Nghe tiếng súng nổ là có tin bất ngờ khổ sở. - Thấy vác súng lên vai là vất vả đến nơi.

Chiêm bao thấy sông

Chiêm bao thấy sông
Chiêm bao thấy sông - Chiêm bao thấy sông đầy nước là lợi lộc vào, phát tài lớn. - Thấy sông nước ròng là làm ăn sa sút. - Thấy trên sông đầy thuyền bè là tiền của đầy nhà. - Thấy sông vắng lặng là gia đình buồn bã. - Thấy lửa cháy trên

Chiêm bao thấy nước

Chiêm bao thấy nước
Chiêm bao thấy nước - Chiêm bao thấy nước trong vắt và phẳng lặng là điềm lành. - Thấy nước chao động là được vinh dự và may mắn. - Thấy ở trong nước trong là lầm kẻ thù địch. - Thấy nước trời mưa là thành công to. - Thấy tắm nước mưa hoặc

Chiêm bao thấy mưa bão mà mình có nơi trú ẩn

Chiêm bao thấy mưa bão mà mình có nơi trú ẩn
Chiêm bao thấy mưa bão mà mình có nơi trú ẩn Chiêm bao thấy mưa bão mà mình có nơi trú ẩn là sắp giải được tiếng oan.

Mơ thấy rắn

Mơ thấy rắn
Rắn Rắn là một mộng tượng phức tạp. Hình tượng rắn được sử dụng ở nhiều nơi, từ con rắn đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm tới hai con rắn trong biểu tượng của ngành y. Nó có thể tượng trưng cho nhiều điều: Trong nhiều nền văn hóa, rắn tượng trưng