Chiêm bao thấy cái quần


SMS kute Chúc Tết 2014 Cực Đẹp
Tin nhắn xếp hình độc đáo, đặc biệt, ý nghĩa gửi người thân yêu...
Tải miễn phí Tổng hợp lời chúc tết 2014 hay nhất

Chiêm bao thấy cái quần

Mơ thấy chiêm bao quan jean xanh d g Chiêm bao thấy cái quần

- Chiêm bao thấy mình không mặc quần là điềm bị sỉ nhục.

- Thấy đ àn ông không mặc quần là thất bại ê chề.

- Thấy đ àn bà không mặc quần là gặp nhiều dịp may.

- Thấy ủi quần là có thay đổi chỗ ở.

- Thấy chuột gậm quần là sự mong muốn được thành tựu.

- Thấy quần tự nhiên mục rách là vợ hay chồng có ngoại tâm.

- Thấy đem quần cho người là hoạn nạn sẽ đến.

- Thấy bị mất quần, nếu vợï có thai là tiểu sản, nếu vợ không thai là mình có bịnh.

- Thấy bùn vấy vào quần là vợ sinh rất khó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>